Deze Green Deal is afgelopen

Maar niet getreurd, er is intussen een nieuwe Green Deal over deelmobiliteit!

Ontdek hier de nieuwe Green Deal Deelmobiliteit en wonen

Het succes van de

Green Deal 001 – Gedeelde mobiliteit

Benieuwd wat deze Green Deal bereikte?

De Green Deal 001. Gedeelde mobiliteit kende een officieel einde op 30 juni 2021. 106 ondertekenaars engageerden zich vier jaar lang voor gedeelde mobiliteit en met succes. Dankzij meer dan 590 succesvolle acties werd gedeelde mobiliteit bekender in Vlaanderen, vergrootten we samen het aanbod van en de vraag naar deelmobiliteit én leverden we heel wat onderzoek en nieuwe deelmobiliteitsexperten af. 

En we zijn nog niet klaar: niet met Green Deals, niet met gedeelde mobiliteit. Uit ons eindrapport blijkt dat de meeste ondertekenaars zich  niet alleen verder willen inzetten voor gedeelde mobiliteit, maar dat ze ook heel wat aanbevelingen hebben voor het mobiliteitsbeleid én voor het Green Deal-instrument. Benieuwd wat we bereikt hebben?

Ontdek het eindrapport!
Ontdek onze inspiratiegidsen

Blijf op de hoogte over deelmobiliteit

Krijg je maar niet genoeg van gedeelde mobiliteit? 

 • Volg de nieuwsbrieven van Autodelen.net of Mpact voor alle nieuwtjes over deelmobiliteit. 
 • Ondersteuning of advies nodig over fietsdelen of elektrische mobiliteit? Neem daarvoor contact op met The New Drive
 • Meer doen met minder? Neem een kijkje bij Mpact voor ondersteuning op maat. 
 • Voor alles over autodelen kan je terecht bij Autodelen.net.
 • Lees onze inspiratiegidsen over deelmobiliteit!

Herbeleef het slotevent!

Welkomstwoord door Victor Dries

Victor Dries – raadgever omgeving bij het Kabinet van Zuhal Demir – verzorgde het welkomstwoord op het slotevent van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Bekijk hieronder zijn vurig pleidooi voor deelmobiliteit als alternatief voor het autosolisme en voor de Green Deal als instrument.

Krantenoverzicht van de Green Deal

Hoe vat je vier jaar engagement het best samen? Door een overzicht van krantenkoppen misschien? Bekijk hieronder (een selectie van) de hoogtepunten  uit de voorbije vier jaar. De laatste kop is nog oningevuld. We zijn er immers zeker van dat er nog heel wat deelmobiliteitnieuws zal volgen in de komende jaren!

Een greep uit de Green Deal-acties:

Partago & ZuidtrAnt – ‘Deel de zon’

Joachim Jacob, dagelijks bestuurder van Partago, stelde tijdens het netwerkevent van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit (18/3) hun project ‘Deel de zon’ voor.

Stad Leuven – Inclusieve deelmobiliteit

Op 18 maart wees Tim Asperges, adviseur mobiliteit bij de stad Leuven, op het belang van inclusieve deelmobiliteit en hoe de stad Leuven dit aanpakt.

Het mobiliteitsplatform Olympus Mobility

Tijdens het netwerkevent presenteerde Bert Van Molle, sales manager bij Olympus Mobility, de vele mogelijkheden van hun digitaal mobiliteitsplatform.

Samenhuizen vzw – Nota ‘Samenhuizen en parkeren’

Trui Maes, beleidsmedewerker bij Samenhuizen vzw, stelde tijdens het Green Deal-netwerkevent hun nota voor over parkeren en samenhuizen.

SOLVA – Autodelen in Zuid-Oost-Vlaanderen

Ewout Depauw, coördinator mobiliteit bij intercommunale SOLVA, deed op 18 maart uit de doeken hoe autodelen in niet-stedelijke gebieden een succes kan zijn.

Streetwaves – ‘HAVN’

Op 18 maart mocht Axel Verstrael, medeoprichter van Streetwaves, hun nieuwe product HAVN presenteren, een design locker-‘n-lader voor e-bikes en speed pedelecs.

Korte voorstelling

Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen jou en de Vlaamse overheid. In ruil voor je zelfgekozen acties geven wij je zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

We willen een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers … Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Ook jij!

Wij geloven sterk dat ons mobiliteitslandschap in transitie is. Fietsdelen, autodelen en carpoolen zijn daarin belangrijke, positieve, bouwstenen en treden op als katalysator richting een efficiëntere en duurzamere organisatie van onze mobiliteit.

Sven Huysmans The New Drive 22 maart 2017

0
ondertekenaars
0
acties
0
organisaties met interesse

Waarom gedeelde mobiliteit?

Vlaanderen wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 15,7% verminderen t.o.v. 2005 om de klimaatverandering tegen te gaan. Gezien mobiliteit – met personenvervoer op kop – één van de sectoren is met het grootste aandeel aan broeikasgasemissies is het essentieel hier op korte termijn concrete acties te ondernemen.

Door bewust na te denken over je vervoerswijzen en gebruik te maken van alternatieven voor autobezit worden voertuigen efficiënter ingezet en zijn er minder autoverplaatsingen. Gedeelde mobiliteit, vaak in combinatie met andere vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, is hierbij een onmisbare schakel.

Gedeelde mobiliteit heeft nog meer voordelen: efficiënt ruimtegebruik in steden; toegankelijkheid van vervoer; multimodale en vlottere bereikbaarheid; uitgebreide keuze type auto’s en andere vervoersmiddelen; lokale tewerkstelling door mobiliteit als dienst aan te bieden; een aantrekkelijk en duurzaam imago; aanzienlijke gezondheidsvoordelen en minder stress; kostenbesparing door minder uren in de file; een goede relatie met de buurt; een aangenamere en veiligere leefomgeving; enzovoort.

Klik hier voor meer achtergrondinfo.

Doelstellingen in 2020

het aantal autodelers is gestegen naar 80.000

het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt is verdubbeld naar 1000

het aantal fietsdelers is verdubbeld naar 400.000

het aantal elektrische deelwagens is vervijfvoudigd en een regulier aanbod van elektrische deelfietsen

Ondertekening

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit werd gelanceerd op 27 maart 2017. De overeenkomst werd die dag officieel ondertekend door de 80 ondertekenaars en de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein. Een tweede ondertekeningsmoment vond plaats op 21/03/18 op het symposium Shared Mobility Rocks. 23 partners tekenden in. Samen goed voor 639 acties!

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit kadert in de Green Deal van de Vlaamse overheid die bedrijven en sectoren wil bijstaan in hun vergroeningsproces. Het sluiten van zo’n vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse Overheid werkt als een hefboom bij het vergroten van het draagvlak en het versterken van het engagement van de andere partners in de Green Deal.

Copyright foto’s: Vanhopplinus Patrick – Departement Omgeving

Deze ondertekenaars nemen al actie!

Ontdek alle ondertekenaars

Wat bieden wij jou?

 • samenwerkingsmogelijkheden met voor jou relevante partners
 • je maakt deel uit van een groot lerend netwerk
 • exposure voor je organisatie en je acties
 • mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen en workshops waar je kan terugkoppelen met andere ondertekenaars, inspiratie opdoet, …
 • opvolging en begeleiding van je acties
 • de stuurgroep als aansprekingspunt
 • updates en nieuwsbrieven
 • officieel ondertekenings- en persmoment
 • het aanpakken van belemmeringen in de regelgeving die jouw actie(s) in de weg staan
 • jaarlijks symposium gedeelde mobiliteit

voorwaarden

 • Je neemt minstens 4 acties op
 • Met je acties bereik je minstens 2 verschillende thema’s
 • Je acties zijn zo concreet en meetbaar mogelijk
 • Je acties voer je uit tegen ten laatste 31 december 2020
 • Je acties zijn (1) idealiter nieuw (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast
 • Je staat open voor samenwerking met het oog op anderen en jezelf kennis en ervaringen bij te brengen rond gedeelde mobiliteit
 • Meer info over deelname, acties en thema’s vind je hier
Een initiatief van:
Met ondersteuning van: