Ontdek hier onze Green Deal-webinars!

17/11 – Deelmobiliteit bij bedrijven

The New Drive en Taxistop organiseerden een ‘double bill’ webinar over deelmobiliteit bij bedrijven. Aurelie Van Obbergen (Intercommunale Leiedal) en Steven Roeland (VOKA Antwerpen-Waasland) namen het woord om enkele vragen rond deelmobiliteit op bedrijventerreinen te verduidelijken. Nadien lichtten Vincent Herremans (Skipr), Antoon Vanderputten (Colruyt Group) en Bert Van Molle (Olympus Mobility) hun ervaringen m.b.t. deelmobiliteit en MaaS bij bedrijven. De webinar over bedrijventerreinen kan je hier bekijken! Heb je verder vragen? Laat ons zeker iets weten.

Nog steeds geen genoeg van deelmobiliteit bij bedrijven? Op 11/12 organiseert Autodelen.net een derde webinar over het fiscale luik van autodelen voor bedrijven. Inschrijven kan hier!

13/10 Deelmobiliteit buiten de centrumsteden

Eind vorige maand trok Taxistop richting de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe om de plaatselijke hubs te bezoeken. In het videoverslag hierboven kan je ontdekken hoe ze daar hun mobiliteitsknooppunten aanpakken! Martin Courtz, uit het filmpje, kon je horen spreken tijdens onze webinar op 13 oktober. Heb je hem, onze andere sprekers en hun goede voorbeelden uit Deinze en de Westhoek gemist? De webinar herbekijken kan via deze link.

15/09 – Deelmobiliteit bij woningbouwlocaties

Op 15 september organiseerde Autodelen.net een webinar over de structurele integratie van gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties. We inspireerden onze deelnemers met een panelgesprek van wel vijf experten en stelden kort de aanpak voor tot een integratie van gedeelde mobiliteit op lange termijn. Webinar gemist? Je kan hem integraal bekijken via de video hierboven of alles over het thema lezen in ons nieuwe inspiratieboek.

Korte voorstelling

Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen jou en de Vlaamse overheid. In ruil voor je zelfgekozen acties geven wij je zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

We willen een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers … Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Ook jij!

Wij geloven sterk dat ons mobiliteitslandschap in transitie is. Fietsdelen, autodelen en carpoolen zijn daarin belangrijke, positieve, bouwstenen en treden op als katalysator richting een efficiëntere en duurzamere organisatie van onze mobiliteit.

Sven Huysmans The New Drive 22 maart 2017

0
ondertekenaars
0
acties
0
organisaties met interesse

Waarom gedeelde mobiliteit?

Vlaanderen wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 15,7% verminderen t.o.v. 2005 om de klimaatverandering tegen te gaan. Gezien mobiliteit – met personenvervoer op kop – één van de sectoren is met het grootste aandeel aan broeikasgasemissies is het essentieel hier op korte termijn concrete acties te ondernemen.

Door bewust na te denken over je vervoerswijzen en gebruik te maken van alternatieven voor autobezit worden voertuigen efficiënter ingezet en zijn er minder autoverplaatsingen. Gedeelde mobiliteit, vaak in combinatie met andere vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, is hierbij een onmisbare schakel.

Gedeelde mobiliteit heeft nog meer voordelen: efficiënt ruimtegebruik in steden; toegankelijkheid van vervoer; multimodale en vlottere bereikbaarheid; uitgebreide keuze type auto’s en andere vervoersmiddelen; lokale tewerkstelling door mobiliteit als dienst aan te bieden; een aantrekkelijk en duurzaam imago; aanzienlijke gezondheidsvoordelen en minder stress; kostenbesparing door minder uren in de file; een goede relatie met de buurt; een aangenamere en veiligere leefomgeving; enzovoort.

Klik hier voor meer achtergrondinfo.

Doelstellingen in 2020

het aantal autodelers is gestegen naar 80.000

het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt is verdubbeld naar 1000

het aantal fietsdelers is verdubbeld naar 400.000

het aantal elektrische deelwagens is vervijfvoudigd en een regulier aanbod van elektrische deelfietsen

Ondertekening

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit werd gelanceerd op 27 maart 2017. De overeenkomst werd die dag officieel ondertekend door de 80 ondertekenaars en de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein. Een tweede ondertekeningsmoment vond plaats op 21/03/18 op het symposium Shared Mobility Rocks. 23 partners tekenden in. Samen goed voor 639 acties!

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit kadert in de Green Deal van de Vlaamse overheid die bedrijven en sectoren wil bijstaan in hun vergroeningsproces. Het sluiten van zo’n vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse Overheid werkt als een hefboom bij het vergroten van het draagvlak en het versterken van het engagement van de andere partners in de Green Deal.

Copyright foto’s: Vanhopplinus Patrick – Departement Omgeving

Deze ondertekenaars nemen al actie!

Ontdek alle ondertekenaars

Wat bieden wij jou?

 • samenwerkingsmogelijkheden met voor jou relevante partners
 • je maakt deel uit van een groot lerend netwerk
 • exposure voor je organisatie en je acties
 • mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen en workshops waar je kan terugkoppelen met andere ondertekenaars, inspiratie opdoet, …
 • opvolging en begeleiding van je acties
 • de stuurgroep als aansprekingspunt
 • updates en nieuwsbrieven
 • officieel ondertekenings- en persmoment
 • het aanpakken van belemmeringen in de regelgeving die jouw actie(s) in de weg staan
 • jaarlijks symposium gedeelde mobiliteit

voorwaarden

 • Je neemt minstens 4 acties op
 • Met je acties bereik je minstens 2 verschillende thema’s
 • Je acties zijn zo concreet en meetbaar mogelijk
 • Je acties voer je uit tegen ten laatste 31 december 2020
 • Je acties zijn (1) idealiter nieuw (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast
 • Je staat open voor samenwerking met het oog op anderen en jezelf kennis en ervaringen bij te brengen rond gedeelde mobiliteit
 • Meer info over deelname, acties en thema’s vind je hier

Doe mee!

Heb je interesse om mee te doen? Laat ons via dit formulier weten wat jij de komende jaren van plan bent! Je gegevens, vragen of opmerkingen bereiken ons ook via info@gedeeldemobiliteit.be. Wij contacteren je zo vlug mogelijk.

Een initiatief van:
Met ondersteuning van: