• B2Bike BVBA

B2Bike

B2Bike begeleidt jouw bedrijf van A tot Z bij het realiseren van een fietsplan: theorie en praktijk. 

B2Bike onderneemt volgende acties:
  1. B2Bike spant zich in om werkgevers te voorzien van succesvolle (deel)fietsplannen voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen van de werknemers. Per jaar stappen er minstens 1000 werknemers in een fietsplan in.
  2. B2Bike doet actief aan het verspreiden van de kennis (lezingen, presentaties, paneldeelname op events, …) verworven tijdens het opzetten van deze (deel)fietsplannen, opdat ze kunnen dienen als benchmark en inspiratie voor andere werkgevers. Wij gaan spreken op minstens 5 door derden georganiseerde events.
  3. B2Bike organiseert jaarlijks in overleg met Slim naar Antwerpen minstens 1 infosessie ‘(deel)fietsen voor woon-werkverkeer’.
  4. B2Bike start een extreem laagdrempelig e-fiets back-to-one deelsysteem op voor werkgevers, in overleg met Slim Naar Antwerpen. In 2017 organiseren we minstens 5 stations om minstens 10 bedrijven te bereiken.
  5. B2Bike spant zich via haar afdeling fietsparkeren.net in om oplossingen te bieden voor het beter stallen van deelfietsen. Het doet actief aan het verspreiden van kennis over het onderwerp fietsparkeren. B2Bike organiseert minstens 1 werkbezoek aan Nederland, ten behoeve van ambtenaren actief in de mobiliteit.
  6. B2Bike biedt werkgevers een laagdrempelige formule voor het organiseren van een (deel)fiets-onderhoudsdag voor hun regelmatige fietsers. Per jaar worden er minstens 3 zulke dagen georganiseerd met een bereik van telkens minstens 100 werknemers.