Deze Green Deal leverde maar liefst drie inspiratiegidsen af die geïnteresseerde partijen als leidraad kunnen gebruiken om gedeelde mobiliteit te integreren in een bedrijf, in de woonomgeving en buiten de centrumsteden. Veel leesplezier!