• LOGO-Niel

Niel

Niel is een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente telt meer dan 9000 inwoners en ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van de stad Antwerpen, aan de noordelijke rechteroever van de Rupel.

Niel onderneemt volgende acties:
  1. Niel engageert zich om carpoolen te promoten bij de inwoners.
  2. Niel stelt (elektrische) deelfietsen ter beschikking van het personeel voor dienstverplaatsingen.
  3. Niel beschikt over een locatie met dubbele laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Per locatie kan één van de laadpunten gebruikt worden voor deelauto’s.
  4. Niel onderzoekt de mogelijkheid om mobipunten te organiseren binnen haar grondgebied waarbij deelauto’s en deelfietsen worden aangeboden.
  5. Niel wil gedeelde mobiliteit promoten via haar communicatiekanalen (infoblad, website en Facebook).
  6. Niel wil haar inwoners sensibiliseren door het geven van infosessies over gedeelte mobiliteit.
  7. Niel engageert zich om één of meerdere van haar gemeentelijke wagens te delen met haar bevolking.
  8. Niel engageert zich om een autodeelactieplan / actieplan gedeelde mobiliteit op te stelen.
  9. Niel stelt (elektrische) deelfietsen ter beschikking aan het station (evt. i.s.m. partners).