• KU Leuven L-Mob

KU Leuven L-Mob

KU Leuven L-Mob, het Leuvense Mobility Research Centre, bundelt en integreert aanvullende expertise op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, logistiek en milieu. Binnen dit brede domein richt L-Mob zich op slimme mobiliteit: optimaliseren van operationeel verkeersmanagement en logistieke processen met behulp van real-time data; optimalisatie van bedrijfslogistiek; ontwikkeling, prijsstelling en financiering van infrastructuur; innovatieve mobiliteitsdiensten; optimalisering van het openbaar vervoer; enz. L-Mob verenigt en integreert expertise, onderhoudt goede contacten met de industrie en overheid, en vertegenwoordigt KU Leuven binnen interuniversitaire onderzoeksprogramma’s over mobiliteit en logistiek in Vlaanderen. 

KU Leuven L-Mob onderneemt volgende acties:
  1. KU Leuven L-Mob onderzoekt hoe gedeelde mobiliteit in keuzemodellen voor mobiliteitsgedrag kan worden opgenomen.
  2. KU Leuven L-Mob onderzoekt op welke manier technologische oplossingen het aanbod van realtime ritdelen (dynamic ridesharing) kunnen helpen creëren.
  3. KU Leuven L-Mob onderzoekt, mits projectgunning, hoe aanbieders van gedeelde mobiliteit in verkeersprognosemodellen kunnen worden opgenomen (in kader van SelfCar proposal).
  4. KU Leuven L-Mob tracht nieuw onderzoek te initiëren rond gedeelde mobiliteit (impact, opportuniteiten, monitoring gedrag middels big data,…)
  5. KU Leuven L-Mob onderwijst studenten (masteropleiding burg.ir. logistics & traffic) over gedeelde mobiliteit, onder meer in technieken voor optimalisatie en planning van gedeelde mobiliteitsdiensten zoals deelfiets.
  6. KU Leuven L-Mob zal data over gebruik van gedeelde mobiliteit die door de Green Deal-partners beschikbaar worden gesteld voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, opnemen in haar ITS CreaLab platform.
  7. KU Leuven L-Mob organiseert minstens één workshop die gedeelde mobiliteit academisch belicht.