• Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

 

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen onderneemt volgende acties:
  1. BBL onderneemt concrete activiteiten ter promotie van gedeelde (elektrische) mobiliteit via haar campagnes en communicatiekanalen.
  2. BBL engageert zich om een online dossier aan te maken over de Green Deal Gedeelde mobiliteit op haar eigen website en koppelt hieraan artikels die gepubliceerd worden in de eigen nieuwsbrieven (beleids-, bewegings- en gemeentebabbel).
  3. BBL brengt (specifieke) informatie in kaart over kansen en belemmeringen van gedeelde mobiliteit binnen de regelgeving via haar beleidswerk (studiewerk, adviesraden…).
  4. BBL engageert zich tot de opname van gedeelde mobiliteit in haar memorandum ‘Gemeente voor de Toekomst n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2018.
  5. BBL spant zich in tot het integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten door mee te werken aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context.
  6. BBL zet zich in voor innovatie en technologie via het pilootproject elektrisch autodelen en het project ‘Clean Power for Taxis’ in 2017 en 2018.