Werkgroepen

Woningbouwlocaties

Binnen deze werkgroep gaan we op zoek naar de beste mogelijkheden om gedeelde mobiliteit te integreren binnen renovatie- en nieuwbouwprojecten. Streefdoel is een standaardreglement waarop onder meer steden en gemeenten beroep kunnen doen. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor andere zaken, zoals cohousingprojecten.

Deelnemen? Contact: stefanie@autodelen.net

 Verzekeringsvraagstukken

Het aantal autodeelverzekeringen is momenteel op één hand te tellen. Voornamelijk bij particuliere autodeelgroepen en peer-to-peer autodeelplatformen rijzen er heel wat vragen: wat met bonus malusstijging? Wat met opbouw van schadevrije jaren? Biedt een bijkomende verzekering een oplossing? Of laat de autodeler beter zichzelf en dus het gebruik verzekeren? Hoe betaalbaar is dit? Wat kan een klassieke verzekering doen om een waterdichte autodeelverzekering op maat aan te bieden?

Deelnemen? Contact: e.de.both@casier.be

Bedrijven(terreinen)

Heel wat bedrijven willen inzetten op gedeelde mobiliteit maar hoe begin je aan zoiets? Welke mogelijkheden bestaan er al voor bedrijven en wat zijn de struikelblokken? Wat zijn de voor- en nadelen om een dienstwagen buiten de kantooruren met anderen dan je werknemers te delen? Welke infrastructuur moet je voorzien om elektrisch fietsdelen aan te bieden? Welke apps bestaan reeds die carpoolen faciliteren? Welke elementen moet een draaiboek voor bedrijven bevatten? En hoe kader je gedeelde mobiliteit in het breder plaatje (cf. mobiliteitsbudget)?

Deelnemen? Contact: bart.corijn@theshift.be

Data, kennis en onderzoek
Elektrische gedeelde mobiliteit

Elektrische wagens zorgen voor een propere toekomst maar worden deze niet gedeeld, dan blijft het fileleed onveranderd. Hoe kunnen we gedeelde mobiliteit het best laten rijmen met elektrische mobiliteit? Wat zijn de moeilijkheden en de opportuniteiten om elektrische auto’s en fietsen te delen?

Deelnemen? Contact: nils.wuytens@thenewdrive.be

Basisbereikbaarheid in landelijke gebieden

Gedeelde mobiliteit maakt essentieel deel uit van het concept basisbereikbaarheid. Zeker in landelijke gebieden moet het aanbod beter afgestemd worden op de vraag, inzonderheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Hedendaagse mobiliteit vraagt een grote flexibiliteit en een hoog gebruiksgemak. Mobiliteit moet meer gedacht worden vanuit een totaalpakket van vervoersoplossingen, waar diensten van zowel publieke als private dienstverleners in opgenomen worden (‘mobiliteit als een dienst’). Door klassiek openbaar vervoer met vaste haltes en dienstregelingen (bus, tram, metro, trein) en gedeelde mobiliteit (zoals auto- en fietsdelen) te combineren, wordt het openbaar vervoer ingepast in een geheel dat flexibeler kan inspelen op de noden van de gebruikers. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze hun traject op een vlotte en stipte manier kunnen afleggen, zonder hierbij automatisch te kiezen voor de wagen.

Deelnemen? Contact: ame@taxistop.be

Centrumsteden

Hoe je gedeelde mobiliteit implementeert in je gemeente of stad verschilt sterk naargelang regio en grootte. Daarom verdienen de centrumsteden een aparte werkgroep. Wat zijn de vele mogelijkheden van gedeelde mobiliteit in je stad? Hoe deel je je eigen wagenpark? Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen fietsdeelysteem? Is samenwerking met andere steden mogelijk? Met welke valkuilen moet je rekening houden? In deze werkgroep bekijk je de vele mogelijkheden en leer je uit ervaringen van anderen.

Deelnemen? Contact: nils.wuytens@thenewdrive.be