Werkgroepen

Gedeelde mobiliteit en woningbouw

Gedeelde mobiliteit biedt grote economische – en milieuvoordelen en zorgt voor meer ruimte in steden en woongebieden. Met de nakende betonstop voor de deur, de stijging van de bevolking en een Vlaanderen waar open ruimte een schaars goed geworden is, ligt nu ook de weg open om het concept structureel te integreren bij nieuwbouwprojecten. Het schept wins voor lokale overheid, projectontwikkelaar en de toekomstige bewoner. Deze werkgroep wil juridische en praktische antwoorden bieden.

 Gedeelde mobiliteit en verzekeringsvraagstukken

Het aantal autodeelverzekeringen is momenteel op één hand te tellen. Voornamelijk bij particuliere autodeelgroepen en peer-to-peer autodeelplatformen rijzen er heel wat vragen: wat met bonus malusstijging? Wat met opbouw van schadevrije jaren? Biedt een bijkomende verzekering een oplossing? Of laat de autodeler beter zichzelf en dus het gebruik verzekeren? Hoe betaalbaar is dit? Wat kan een klassieke verzekering doen om een waterdichte autodeelverzekering op maat aan te bieden?

Gedeelde mobiliteit voor bedrijven

Heel wat bedrijven willen inzetten op gedeelde mobiliteit maar hoe begin je aan zoiets? Welke mogelijkheden bestaan er al voor bedrijven en wat zijn de struikelblokken? Wat zijn de voor- en nadelen om een dienstwagen buiten de kantooruren met anderen dan je werknemers te delen? Welke infrastructuur moet je voorzien om elektrisch fietsdelen aan te bieden? Welke apps bestaan reeds die carpoolen faciliteren? Welke elementen moet een draaiboek voor bedrijven bevatten? En hoe kader je gedeelde mobiliteit in het breder plaatje (cf. mobiliteitsbudget)?

Elektrische gedeelde mobiliteit

Van de start van de Green deal tot en met de eerste helft van 2018 heeft deze werkgroep diverse belangrijkste stappen gezet, dankzij enthousiasme van de deelnemers:
– De opmaak van een visienota “Elektrisch gedeelde mobiliteit”
– De premie voor elektrisch autodelen
– De verspreiding van kennisdocumenten binnen werkgroep en daarbuiten
Vandaag gebeuren zijn er nog altijd diverse initiatieven rond elektrisch gedeelde mobiliteit, op initiatief van de markt of naar aanleiding van de CPT-call. Ook in 2019 dient er zich opnieuw een CPT-call aan om een gedeelde elektrische mobiliteit te ondersteunen. De markt ontwikkelt anno 2019 verder: nieuwe marktpartijen, meer vraag, zowel bij bedrijven als overheden.

Copyright: Power Shift

Gedeelde mobiliteit buiten de kernsteden

Gedeelde mobiliteit maakt essentieel deel uit van het concept basisbereikbaarheid. Zeker in landelijke gebieden moet het aanbod beter afgestemd worden op de vraag, inzonderheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Hedendaagse mobiliteit vraagt een grote flexibiliteit en een hoog gebruiksgemak. Mobiliteit moet meer gedacht worden vanuit een totaalpakket van vervoersoplossingen, waar diensten van zowel publieke als private dienstverleners in opgenomen worden (‘mobiliteit als een dienst’). Door klassiek openbaar vervoer met vaste haltes en dienstregelingen (bus, tram, metro, trein) en gedeelde mobiliteit (zoals auto- en fietsdelen) te combineren, wordt het openbaar vervoer ingepast in een geheel dat flexibeler kan inspelen op de noden van de gebruikers. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze hun traject op een vlotte en stipte manier kunnen afleggen, zonder hierbij automatisch te kiezen voor de wagen.

Gedeelde mobiliteit en centrumsteden

Bij de centrumsteden is er de laatste tijd veel beweging in het domein en dit vanuit verschillende invalshoeken:
– De ontwikkeling van het beleid rond free floating (FF) deelmobiliteit en autodeelbeleid,
– Gebruik van nieuwe modi in de deelmobiliteitscontext,
– Uitbreiding van de bestaande initiatieven en grootschalige nieuwe initiatieven,
– Opstart van de (nieuwe) vervoersregio’s en de rol en voorbeeldfuncties van de centrumsteden hierbij,
– Spill-over activiteiten.