• WVI - West-Vlaamse Intercommunale

WVI

WVI, West-Vlaamse Intercommuncale, is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en ondersteunt hen als kenniscentrum binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, GIS, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. 

WVI onderneemt volgende acties:
 1. WVI zet gemeenten aan tot het opnemen van gedeelde mobiliteit in hun klimaatactieplan en/of mobiliteitsplan.
 2. WVI promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen.
 3. WVI organiseert infomomenten rond gedeelde mobiliteit voor haar gemeenten.
 4. WVI agendeert gedeelde mobiliteit op overlegmomenten binnen haar netwerk (kennisplatform klimaat).
 5. WVI spant zich in om elektrische laadinfrastructuur te implementeren binnen haar gemeenten in samenwerking met de DNB’s.
 6. WVI stimuleert de installatie van een fietsdeelsysteem binnen gemeenten.
 7. WVI onderzoekt samen met de gemeenten de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
 8. WVI zoekt samen met de gemeenten naar (Europese) middelen om alternatieve manieren van mobiliteit – waaronder gedeelde mobiliteit – te promoten en te ontwikkelen.
 9. WVI spant zich in tot het ontwikkelen van autoluwe wijken waarbij gedeelde mobiliteit een onderdeel vormt (duurzame woonprojecten De Vloei te Ieper en de site Suikerfabriek te Veurne).
 10. WVI zet zich in om pilots op te zetten rond duurzaam woon-werkverkeer binnen 5 bedrijventerreinen in 5 gemeenten i.k.v. bedrijventerreinmanagement.
 11. WVI werkt een bedrijfsvervoerplan uit rond het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van de personeelsleden en neemt in dit plan gedeelde mobiliteit op als essentiële schakel.
 12. WVI neemt minstens één carpoolmaatregel gericht naar haar werknemers.