• Provincie Limburg

Provincie Limburg

Provincie Limburg dient 44 lokale besturen en wil de Limburgers vrijheid van bewegen geven zonder zich zorgen te moeten maken over files, tijdverlies, buitensporige kosten, … Zo stippelt het provinciebestuur het woon-schoolverkeer (cf. Mobidesk Limburg) en woon-werkverkeer mee uit en probeert het om de burger veilig door het verkeer te loodsen. De fiets, als meest duurzame vervoermiddel, staat bovenaan de lijst met mogelijkheden. Ook het gebruik van trage wegen stimuleren ze zo veel mogelijk. Met de nodige financiële ondersteuningen voor scholen en gemeentebesturen probeert het provinciebestuur een steentje bij te dragen. 

Provincie Limburg onderneemt volgende acties:
  1. Limburg zet lokale overheden aan tot het opnemen van gedeelde mobiliteit in hun klimaat-/mobiliteitsplannen.
  2. Limburg kan, naast het promoten van duurzame vervoersalternatieven, ook specifiek aandacht geven aan gedeelde mobiliteit via haar beschikbare communicatiekanalen en diensten.
  3. Limburg organiseert en promoot initiatieven m.b.t. gedeelde mobiliteit (Testkaravaan, Mobischool, Mobitool …)
  4. Limburg organiseert infomomenten rond gedeelde mobiliteit voor lokale overheden en ondernemingen.
  5. Limburg neemt gedeelde mobiliteit op in actieplannen naar ondernemingen (via PMP Mobidesk Limburg), scholen en andere instanties, o.a. aan de hand van de Mobitool.
  6. Limburg onderzoekt en promoot de integratie en implementatie van gedeelde mobiliteit op bedrijventerreinen.
  7. Limburg sensibiliseert en promoot gedeelde mobiliteit naar onderwijsinstellingen via de MOS (Milieuzorg op School)-werking.
  8. Limburg adviseert/promoot gedeelde mobiliteit bij het ontwikkelen van duurzame verkavelingen, infrastructuurwerken (fietssnelwegen, subsidies binnen en buiten fietsfonds, …).