• VVP

VVP

De Vereniging van de Vlaamse Provincies wil een bijdrage leveren tot steeds betere, betrouwbare transparante provincies. Dit doet ze door onder meer gemeenschappelijke standpunten uit te werken voor zaken die van direct of indirect gemeenschappelijk provinciaal belang zijn en een platform te zijn voor samenwerking tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen, inzake het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, overleg, ervarings- en kennisuitwisseling, bundelen van deskundigheid… 

VVP onderneemt volgende acties:
  1. VVP zet zich in om de verschillende initiatieven inzake gedeelde mobiliteit van de provincies op te nemen in haar nieuwsbrief.
  2. VVP zet zich in om de kennis rond gedeelde mobiliteit en de beste practices tussen de provincies onderling te verspreiden.
  3. VVP engageert zich om de Green Deal Gedeelde Mobiliteit op te nemen binnen haar overlegstructuren.