• Stad Gent

Stad Gent

Gent is centrumstad en de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, telt circa 257.000 inwoners (2016) en is naar inwonertal de op één na grootste gemeente van België is, na Antwerpen. Met de huidige 6000 autodelers (cijfers begin 2017) noemt Stad Gent zich dé autodeelstad bij uitstek en mikt zij op 20.000 autodelers tegen 2020. Het nieuwe Gentse Mobiliteitsplan is een plan voor de toekomst en bestaat uit tal van actiepunten om het verkeer op een meer efficiënte, verkeersveilige en duurzame manier te organiseren. Het circulatieplan maakt deel uit van dit plan.

Stad Gent onderneemt volgende acties:
 1. Stad Gent ontwikkelt in het kader van haar Autodeelplan 2020 autodeelclusters op haar grondgebied waar voorbehouden plaatsen voor verschillende soorten deelwagens worden gecombineerd met laadinfrastructuur voor (gedeelde) elektrische voertuigen.
 2. Stad Gent zet zich in om pilots op te zetten rond het integreren van autodelen, fietsdelen en carpoolen in een algemeen mobiliteitsaanbod (MaaS).
 3. Stad Gent onderzoekt de mogelijkheid om deelclusters te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolplaatsen worden aangeboden.
 4. Stad Gent zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied.
 5. Stad Gent sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het organiseren van infosessies.
 6. Stad Gent faciliteert de installatie van een fietsdeelsysteem.
 7. Stad Gent voorziet subsidies voor de aankoop van duurzame, gedeelde voertuigen.
 8. Stad Gent deelt nu reeds enkele voertuigen uit het eigen wagenpark met bewoners en zet hier verder op in.
 9. Stad Gent zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
 10. Stad Gent onderzoekt hoe de parkeerrichtlijnen bij nieuwbouwprojecten kunnen rekening houden met de integratie van autodelen en fietsdelen.
 11. Stad Gent promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
 12. Stad Gent spant zich extra in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij kansengroepen in meer kwetsbare wijken.
 13. Stad Gent spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren, onder meer via leefstraatexperimenten.
 14. Stad Gent schuift gedeelde mobiliteit naar voor als een belangrijk alternatief bij zowel de invoer van het Mobiliteitsplan als de invoer van de Lage Emissie Zone.