• Leiedal

Leiedal

Intercommunale Leiedal is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal heeft tot doel de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken, de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen en de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten als groep. Leiedal werkt binnen verschillende beleidsdomeinen, waaronder ondernemen & ontwikkeling, ruimte & leefomgeving en communicatie & participatie. 

Leiedal onderneemt volgende acties:
  1. Leiedal brengt informatie in kaart over de kansen en belemmeringen van gedeelde mobiliteit.
  2. Leiedal neemt gedeelde mobiliteit op in het regionaal actieplan van het Burgemeestersconvenant.
  3. Leiedal onderzoekt de mogelijkheid om binnen de regio mobiliteitspunten te organiseren waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
  4. Leiedal zet pilootprojecten op rond duurzame mobiliteit (waaronder gedeelde mobiliteit) op bedrijventerreinen, en het voorzien van infrastructuur.
  5. Leiedal agendeert gedeelde mobiliteit op overlegmomenten binnen het netwerk.
  6. Leiedal schenkt aandacht aan gedeelde mobiliteit via communicatiekanalen (o.a. nieuwsbrieven) en via de website van Leiedal.
  7. Leiedal faciliteert de toegang tot het gebruik van autodelen, (elektrisch) fietsdelen en/of carpoolen voor de eigen personeelsleden.