• Gemeente Neerpelt

Gemeente Neerpelt

Neerpelt is een gemeente met 17.000 inwoners, met mooie en groene omgeving (zoals het Hageven) en met een breed pakket aan voorzieningen en evenementen (zoals het Europees Muziekfestival voor de Jeugd).

Gemeente Neerpelt onderneemt volgende acties:
  1. Neerpelt deelt haar ervaring met het delen van haar gemeentelijke wagens met andere lokale besturen
  2. Neerpelt wil het (elektrisch) fietsdelen invoeren en stelt hiervoor een fietsdeelactieplan op.
  3. Neerpelt promoot gedeelde mobiliteit door herhaaldelijk te communiceren via haar kanalen en door het herhaaldelijk geven van infosessies.
  4. Neerpelt stimuleert verschillende vormen van autodelen bij haar bewoners.
  5. Neerpelt spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij de doelgroep kansarmen.