• Voka -Vlaams-Brabant

Voka – Vlaams-Brabant

Met zo’n 2.500 bedrijven als lid – zowel vrije beroepen, kmo’s als multinationals – is Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant het meest complete ondernemersnetwerk binnen Vlaams-Brabant. Voka verenigt ondernemers en geeft ze een stem. Via allerlei evenementen, diensten en projecten wil Voka samen met u de kwaliteit, toegevoegde waarde en wendbaarheid van het bedrijfsleven versterken. Haar werking omvat 3 grote pijlers: lobbying, netwerking en dienstverlening. Daarnaast houdt Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant u op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de ondernemerswereld. 

Voka – Vlaams-Brabant onderneemt volgende acties:
  1. Voka Vlaams-Brabant poogt gedeelde mobiliteit op te nemen in het mobiliteitscongres Shift-up.
  2. Voka Vlaams-Brabant informeert haar leden via haar maandblad ‘Ondernemers’ over de voordelen van gedeelde mobiliteit.
  3. Voka Vlaams-Brabant start een pilootproject rond carpoolen in regio Zaventem.
  4. Voka Vlaams-Brabant steunt het programma rond autodelen op researchpark Haasrode.
  5. Voka Vlaams-Brabant steunt haar leden bij initiatieven rond gedeelde mobiliteit.
  6. Voka Vlaams-Brabant neemt gedeelde mobiliteit op in haar charter duurzaam ondernemen.
  7. Voka Vlaams-Brabant maakt initiatieven bekend rond gedeelde elektrische mobiliteit via Flanders Smart Hub.