• The Shift

The Shift

The Shift is het verzamelpunt voor duurzaamheid in België. Samen met haar leden en partners wil The Shift de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie realiseren.

The Shift onderneemt volgende acties:
  1. The Shift werkt samen met Autodelen.net en Mpact actief mee aan het organiseren van events (al dan niet met internationaal karakter) die de Green deal gedeelde mobiliteit zichtbaarheid geven, zoals het jaarlijks symposium gedeelde mobiliteit.
  2. The Shift spant zich in om jaarlijks minstens één ‘Change lab’ te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green Deal.
  3. The Shift engageert zich om samen met Autodelen.net, Mpact en The New Drive de Green deal gedeelde mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
  4. The Shift neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
  5. The Shift engageert zich om samen met Autodelen.net, Mpact en The New Drive een informatieve website te creëren in 2017 over de Green Deal gedeelde mobiliteit.
  6. The Shift communiceert en promoot actief de Green Deal Gedeelde mobiliteit naar haar leden via haar communicatiekanalen en licht indien nodig deze toe op bilaterale basis.
  7. The Shift kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid.
  8. The Shift legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar netwerk.
  9. The Shift levert inhoudelijk input van stakeholders uit het bedrijfsleven aan door onder meer met een testpubliek van bedrijven in 2017 te helpen aftoetsen hoe gedeelde mobiliteit kan geïntegreerd worden op bedrijventerreinen.