• BAAV

BAAV

BAAV (Beroepsvereniging voor Autobus- en Autocarverenigingen Vlaanderen) wil onder meer via haar project Office On Wheels (de ‘Kantoorbus’) inspelen op het dagelijkse woon-werkverkeer. De kantoorbus wordt voornamelijk ingezet voor bedrijven en bedrijventerreinen die slecht/niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 

BAAV onderneemt de volgende acties:
  1. BAAV onderneemt concrete acties ter promotie van gedeelde mobiliteit en deze Green Deal, zoals deelname en organisatie van infosessies, evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten.
  2. BAAV communiceert naar haar netwerk, leden en bedrijven over gedeelde mobiliteit en deze Green Deal via haar communicatiekanalen zoals haar website en Busworld 2017.
  3. BAAV gaat na welke belemmeringen er zijn rond gedeelde mobiliteit en Office on Wheels, en stelt oplossingen en/of beleidsaanbevelingen voor.
  4. BAAV onderzoekt de mogelijkheid deel te nemen aan pilots rond het integreren van Office on Wheels in een algemeen mobiliteitsaanbod (MaaS). Hiertoe zal BAAV bedrijven in de bewuste bedrijventerreinen contacteren om na te gaan of Office on Wheels een oplossing voor de werknemers kan betekenen.
  5. BAAV zet zich in om de opgedane kennis rond Office on Wheels uit te wisselen over de landsgrenzen heen, al dan niet i.k.v. Europese projecten.