• VBO

VBO

VBO (‘Verbond van Belgische Ondernemingen’) is de grootste werkgeversorganisatie van België en lobbyt voor een gezonde economie. Als enige interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigt VBO meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. Goed voor ruim 75% van de tewerkstelling in de privésector. Samen met de belangrijkste sectorfederaties – haar leden – verdedigt VBO de belangen van al die bedrijven in zowat 150 federale, Europese en internationale organen. Met als primaire doelstelling: unaniem streven naar een gezond ondernemings- en investeringsklimaat, gestoeld op waarden als sociale markteconomie, duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek, behoorlijk ondernemingsbestuur, overleg en zelfregulering. 

VBO onderneemt volgende acties:
  1. VBO engageert zich om via een online bevraging bij haar leden de obstakels rond gedeelde mobiliteit in kaart te brengen.
  2. VBO bespreekt de resultaten van de bevraging binnen het platform mobiliteit van het VBO, en verwerkt deze tot een aantal beleidsaanbevelingen (met bijzondere aandacht voor fiscale en parafiscale aspecten).
  3. VBO presenteert deze beleidsaanbevelingen aan de bevoegde kabinetten.
  4. VBO spreekt haar contacten met de bedrijven en met de overheid aan ter promotie van het onderwerp van gedeelde mobiliteit.
  5. VBO onderzoekt de mogelijkheid om een studiedag rond het mobiliteitsbudget, en de plaats van gedeelde mobiliteit daarin, te organiseren.