• logo colruyt

Colruyt Group

Colruyt Group is het meest bekend van de detailhandel in voeding, maar is ook actief in andere sectoren zoals niet-voeding en brandstoffen. Het leeuwendeel van de groepsomzet is afkomstig uit de winkels in België, Luxemburg en Frankrijk. De groep baat er winkels in eigen beheer uit en levert ook aan zelfstandigen. Duurzaamheid zit in het DNA van Colruyt Group. Daarom werken we graag mee aan initiatieven als deze Green Deal. Als ambassadeur van de Sustainable Development Goals van de VN willen we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven.

Colruyt Group onderneemt volgende acties:
  1. Colruyt Group start een proefproject op rond autodelen op een bedrijventerrein voor medewerkers en omwonenden.
  2. Colruyt Group onderzoekt op welke manier ze autodelen kan stimueleren onder haar personeel.
  3. Colruyt Group onderzoekt op welke manier ze het delen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen best kan faciliteren.
  4. Colruyt Group sensibiliseert haar personeel over duurzame en gedeelde verplaatsingswijzen.
  5. Colruyt Group wil haar opgebouwde expertise rond gedeelde en duurzame mobiliteit in een bedrijfscontext delen met andere werkgevers, om zo de impact van haar maatregelen te vergroten.
  6. Colruyt Group wil beleidsadviezen steunen die gedeelde mobiliteit voor bedrijven faciliteren.