• arbeid & milieu vzw

Arbeid & Milieu

Arbeid & Milieu vzw is in 1987 opgericht als overlegplatform tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. Gedurende de jaren verdween de functie als overlegplatform naar de achtergrond en ontwikkelde A&M haar eigen expertise en activiteiten. A&M wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde én de fundamenten van een rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd. Beide aspecten zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het versterken van zeggenschap van werknemers en burgers in de economie. Bond Beter Leefmilieu, Vlaams ABVV, ACV en ACLVB vormen vandaag de dag de Raad van Bestuur van A&M.

Arbeid & Milieu onderneemt volgende acties:
  1. Arbeid & Milieu organiseert in 2017 een studiedag of debat over gedeelde mobiliteit bij bedrijven.
  2. Arbeid & Milieu besteedt een editie van haar magazine aan gedeelde mobiliteit.
  3. Arbeid & Milieu organiseert bedrijfsbezoeken met het oog op integratie van gedeelde mobiliteit binnen bedrijventerreinen.