• Logo-full-color-rood-voor-druk

Unizo

Unizo is de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

Unizo onderneemt volgende acties:
  1. UNIZO neemt de visie van multimodaliteit, Mobipunten en gedeelde en elektrische mobiliteit op in het project Bedrijvige Kern en zal deze verder implementeren bij de deelnemende gemeenten. Verder zal UNIZO dit uitdragen naar gemeentebesturen in de prioriteitennotaUNIZO Kiest, naar aanleiding van de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018.
  2. UNIZO zal via verschillende kanalen (waaronder haar ledenmagazine) het belang van duurzame, multimodale, en gedeelde mobiliteit uitdragen naar haar leden en hen visie en ondersteuning bieden hierbij.
  3. UNIZO stimuleert de lokale UNIZO verenigingen en besturen om na te denken over nieuwe (gedeelde) mobiliteit en dit mee te nemen in de lokale visie en belangenbehartiging. Dit doen we onder meer via de regioraden en het ontwikkelen een modelactiviteit om bewustwording te creëren rond nieuwe en alternatieve logistiek en gedeelde mobiliteit.
  4. UNIZO stimuleert de eigen werknemers om op een duurzame manier met het wagenpark om te gaan en in te zetten op gedeelde mobiliteit en openbaar vervoer. We stimuleren de medewerkers met bedrijfswagens om te carpoolen en/of in te stappen het RailEase abonnement en dit ten volle te benutten en we gaan na of en hoe deelwagens verder in de organisatie kunnen worden ingepast. Bovendien zullen we streven een zo maximale mogelijk deelname aan de Car Free Day in september.