• Modalizy-Baseline

Modalizy

Modalizy is een Belgische start-up dat intelligente en duurzame mobiliteitsoplossingen aan bedrijven biedt. Onze oplossing bestaat uit een online platform, twee kaarten en mobiele app, waarmee het beheren van professionele verplaatsingen en het mobiliteitsbudget een fluitje van een cent zijn. Gebruikers kunnen in alle gemoedsrust een fiets huren, het openbaar vervoer nemen, een deelauto gebruiken, parking betalen of een coworking ruimte huren. Modalizy biedt verschillende voordelen voor bedrijven en hun werknemers, zoals BTW recuperatie op de uitgaven bij onze partners, derdebetalersregeling, een maandelijkse gedetailleerde factuur met alle verplaatsingskosten binnen het bedrijf, een app die de gebruiker ondersteunt in zijn zoektocht naar slimme mobiliteit, enz.

Modalizy onderneemt volgende acties:
  1. Modalizy werkt aan een mobiliteitsevenementen waarbij bedrijven betrokken zullen worden tot de verandering in verband met mobiliteit en gedeelde mobiliteit.
  2. Modalizy promoot deze Green Deal en gedeelde mobiliteit binnen haar netwerk via haar communicatiekanalen.
  3. Modalizy sensibiliseert haar klanten en prospecten rond gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen (nieuwsbrief, sociale media, website, blog, klantenzone).
  4. Modalizy neemt herhaaldelijk deel aan evenementen rond gedeelde mobiliteit.
  5. Modalizy biedt inhoudelijke ondersteuning en coaching aan bedrijven die zich willen inzetten op gedeelde en alternatieve mobiliteit.
  6. Modalizy zorgt in haar app voor de integratie van e-ticketing van De Lijn, de NMBS en in de toekomst ook die van de MIVB.
  7. Modalizy onderzoekt de mogelijkheden om een Mobility as a Service systeem te ontwikkelen en integreren in haar aanbod.
  8. Modalizy ijvert voor een federaal mobiliteitsbudget in 2018, met het accent op gedeelde mobiliteit.
  9. Modalizy engageert zich om te onderzoeken op welke manier een werking met een Vlaamse stad kan uitgebouwd worden in 2018-2019.