• MPACT_LOGO_RGB

Mpact

MPact ontwikkelt tal van innovatieve alternatieven op vlak van mobiliteit. Met zijn motto “meer doen met minder” onderzoekt Mpact mogelijkheden om persoonlijke goederen beter te benutten.

Mpact onderneemt volgende acties:
 1. Mpact spant zich samen met Autodelen.net en ShareNL in om jaarlijks een symposium gedeelde mobiliteit te organiseren met een internationaal karakter.
 2. Mpact spant zich samen met Autodelen.net, The New Drive en The Shift in om jaarlijks minstens één workshop te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green Deal.
 3. Mpact spant zich in 2017 in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, fietsdelen en carpoolen op elkaar afstemt.
 4. Mpact engageert zich om samen met Autodelen.net, The New Drive en The Shift de Green deal gedeelde mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
 5. Mpact neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
 6. Mpact engageert zich om samen met Autodelen.net en The New Drive een informatieve website te creëren over de Green Deal gedeelde mobiliteit in 2017.
 7. Mpact kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid.
 8. Mpact legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar netwerk.
 9. Mpact onderzoekt de haalbaarheid en mogelijk implementatie in software van bulkinschrijvingen.
 10. Mpact voert een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijke implementatie van peer-to-peer betaalmodules die integreerbaar zijn in externe modules (MaaS).
 11. Mpact promoot de carpool-API voor doelgroepgerichte communicatie acties, en innovaties van externen.
 12. Mpact stelt informatiefiches op voor bedrijven(zones/clusters) over maatregelen die bedrijven kunnen nemen m.b.t. carpoolen. Mpact lanceert een campagne voor bedrijven via Linkedin, en schenkt specifieke aandacht voor de communicatie naar HR en/of mobiliteitsverantwoordelijken.
 13. Mpact experimenteert via innovatieve vormen van carpoolen (realtime) voor bedrijven.
 14. Mpact organiseert een jaarlijks overleg met andere openbaar vervoer aanbieders, provinciale mobiliteitspunten, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen e.d.
 15. Mpact ontwikkelt een gerichte communicatieactie voor sociale secretariaten.
 16. Mpact stelt een informatiefiche op voor bedrijvenzones/ clusters van bedrijven.
 17. Mpact ontwikkelt een informatiefiche voor gemeenten en provincies over maatregelen die zij kunnen nemen naar hun bedrijven(zones) toe.