• thenewdrive

The New Drive

The New Drive werkt als advies- en projectmanagementbureau aan een schoner België, door in te zetten op elektrische mobiliteit, duurzame energie en de fiets. The New Drive is een zusterbedrijf van APPM, een vooraanstaand kennisbedrijf in ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, water, energie en klimaat.

The New Drive onderneemt volgende acties:
 1. The New Drive engageert zich om samen met Mpact en Autodelen.net de Green deal gedeelde mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
 2. The New Drive neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
 3. The New Drive engageert zich om samen met Mpact en Autodelen.net een informatieve website over de Green Dealte creëren in 2017.
 4. The New Drive spant zich samen met Autodelen.net en Mpact in om jaarlijks minstens één workshop te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green Deal.
 5. The New Drive spant zich in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, fietsdelen en carpoolen op elkaar afstemt (2017).
 6. The New Drive kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid.
 7. The New Drive legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar netwerk.
 8. The New Drive engageert zich om uitwisseling van kennis rond fietsdelen tussen Nederland en Vlaanderen te faciliteren.
 9. The New Drive engageert zich om jaarlijks minstens één workshop te organiseren over gedeelde fietsmobiliteit.
 10. The New Drive engageert zich om binnen haar deelfietsnetwerk actief de ondertekening van deze green deal te promoten.
 11. The New Drive engageert zich om jaarlijks binnen haar partnernetwerk op te roepen tot de ondertekening van de green deal.
 12. The New Drive engageert zich om voor de eigen personeelsleden de toegang tot het gebruik van autodelen en fietsdelen te faciliteren.
 13. The New Drive engageert zich om de combinatie van gedeelde (lange afstanden) en elektrische (korte afstanden) mobiliteit te promoten en zelf actief toe te passen.