• Samenhuizen vzw

Samenhuizen

Samenhuizen vzw heeft als missie gemeenschappelijk wonen bekender te maken in Vlaanderen en Brussel, informering en sensibilisatie hieromtrent, ook naar beleid op verschillende niveaus toe. Een platform bieden aan iedereen met interesse in dit boeiende thema. Samenhuizen vzw organiseert jaarlijks de Samenhuizendag (bezoek van projecten), de Samenhuizenreis (naar Denemarken/Engeland/Nederland) en Trefdag Samenhuizen. 

Samenhuizen onderneemt volgende acties:
  1. Samenhuizen promoot deze Green deal Gedeelde Mobiliteit en initiatieven rond gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen.
  2. Samenhuizen neemt initiatief om lokale overheden te informeren over hoe gedeelde mobiliteit te integreren bij gemeenschappelijke woonprojecten.
  3. Samenhuizen verzamelt de knelpunten bij integratie van gedeelde mobiliteit binnen cohousingprojecten, indien deze uit haar projecten en uit haar contacten met het werkveld naar voren komen.