• Sociale InnovatieFabriek

Sociale InnovatieFabriek

Het hoofddoel van de Sociale InnovatieFabriek is het vestigen van een cultuur rond sociale innovatie in Vlaanderen. Om hierin te slagen, wil ze iedereen in Vlaanderen informeren over sociale innovatie en sociaal ondernemerschap, hen enthousiasmeren mee te denken over concepten, hen activeren om deel te nemen aan (netwerk)activiteiten hierover, hen begeleiden zodat ze sociaal innovatieve concepten zo succesvol mogelijk kunnen uitwerken. De werking van de Sociale InnovatieFabriek wordt vorm gegeven door maatschappelijke middenveldorganisaties en ondernemers. Deze hebben één belangrijk kenmerk gemeen: hun handelen wordt gedreven door maatschappelijke idealen. Het is daarom ook dat deze leden geloven in sociale innovatie: als een krachtig instrument om hun idealen beter te realiseren. 

De Sociale InnovatieFabriek onderneemt volgende acties:
  1. Sociale InnovatieFabriek engageert zich om de de acties binnen het thema nieuwe technologie en innovatie te versnellen en te versterken door nuttige actoren met elkaar in contact te brengen en procesmatig te ondersteunen.
  2. Sociale InnovatieFabriek promoot gedeelde mobiliteit binnen haar netwerk.
  3. Sociale InnovatieFabriek tracht haar netwerk te overhalen om mee acties op te zetten en toe te treden tot de Green Deal.