• Untitled-1

Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt alle overheden die werken aan een sterk fietsbeleid. Fietsdeelsystemen maken daar steeds meer deel van uit. Ze brengen niet alleen nieuwe mensen op de fiets en maken de fiets zichtbaarder in het straatbeeld, in combinatie met openbaar vervoer is de deelfiets hét middel voor een vlotte bereikbaarheid van stads- en dorpscentra.

Fietsberaad Vlaanderen onderneemt volgende acties:
  1. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten met concrete kennis bij de opstart van deelfietsprojecten.
  2. Fietsberaad Vlaanderen stimuleert de opname van deelfietsen in de uitrol van de combimobiliteit.
  3. Fietsberaad Vlaanderen stimuleert het gebruik van deelmobiliteit bij hun bezoekers.
  4. Fietsberaad Vlaanderen maakt het gebruik van deelmobiliteit voor dienstverplaatsingen bij hun medewerkers mogelijk.
  5. Fietsberaad Vlaanderen promoot deze Green Deal en gedeelde fietsmobiliteit via haar communicatiekanalen en binnen haar netwerk.