//De Ideale Woning – Arrondissement Antwerpen
  • De Ideale Woning

De Ideale Woning – Arrondissement Antwerpen

De Ideale Woning is een sociale huisvestingsmaatschappij die reeds autodelen heeft geïmplementeerd in haar woningen. 

De Ideale Woning – Arrondissement Antwerpen onderneemt volgende acties:
  1. De Ideale Woning voorziet in 2017 hun deelauto van een bestuurder (cf. mobiliteitsassistent)
  2. De Ideale Woning sensibiliseert haar bewoners over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
  3. De Ideale Woning zet minstens één pilot op waarbij gedeelde mobiliteit structureel wordt ingebed in een nieuwbouwproject.
  4. De Ideale Woning deelt haar good practice met andere sociale huisvestingsmaatschappijen en brengt gedeelde mobiliteit op de agenda in het overleg met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen.
  5. De Ideale Woning faciliteert tegen 2018 de installatie van een (elektrisch) fietsdeelsysteem voor haar bewoners.