• Stad Tielt

Stad Tielt

Stad Tielt (West-Vlaanderen) wil op verschillende manieren haar steentje bijdragen om tot een duurzamere samenleving te komen. Op 3 juni 2015 ondertekende het stadsbestuur reeds het Burgemeestersconvenant, een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied terug te dringen. Onze deelname aan de Green Deal Gedeelde Mobiliteit past uitstekend in dit verhaal. Via verschillende initiatieven, zoals onder meer autodelen en fietsdelen, zal de stad zich inzetten om tot een duurzamere mobiliteit te komen op haar grondgebied. 

Stad Tielt onderneemt volgende acties:
  1. Tielt promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen (stadsmagazine, website, facebookpagina ) en voorziet een vaste rubriek op haar website.
  2. Tielt sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door een bevraging via haar communicatiekanalen en door het geven van infosessies.
  3. Tielt zal een overeenkomst afsluiten met Cambio voor minstens 2 deelauto’s op haar grondgebied.
  4. Tielt zal een overeenkomst afsluiten om deelfietsen (Blue-bikes) aan het station te voorzien.
  5. Tielt onderzoekt de mogelijkheid om een mobiliteitspunt te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
  6. Tielt spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.
  7. Tielt spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
  8. Tielt zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten (een cohousing-project).
  9. Tielt zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten om autodelen, carpoolen en fietsdelen te integreren binnen een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.