• Stad Antwerpen

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen is de hoofdstad van de provincie Antwerpen, telt circa 517.000 inwoners en is daarmee qua inwonertal de grootste gemeente van België. Een bereikbare stad betekent een sterke impuls voor activiteiten en trekt bewoners en bezoekers, pendelaars en investeerders aan om een stedelijke dynamiek op gang te brengen. Niet het verplaatsingsmiddel (fiets, tram, auto,…), maar de gebruiker staat centraal voor het uitwerken van een waaier van mogelijkheden waarmee mensen zich kunnen verplaatsen. De visie en strategie van de centrumstad voor een actief en bereikbaar Antwerpen staan sinds 2015 beschreven in het mobiliteitsplan “Antwerpen 2020 / 2025 / 2030. Actief & bereikbaar”. 

Stad Antwerpen onderneemt volgende acties:
 1. Antwerpen exploreert verder het bestaande deelfietsensysteem Velo en rolt dit vanaf 2017 uit naar de districten Hoboken, Wilrijk, Deurne, Merksem en Antwerpen, Berchem en Borgerhout extra muros.
 2. Antwerpen zet in 2017 een bestek voor het uitrollen van elektrische deelfietsen in de markt.
 3. Antwerpen richt een Lage Emissie Zone in vanaf 2017 en zet hierbij onder andere ook in op autodelen als mogelijk alternatief voor bewoners met een vervuilende eigen wagen in de binnenstad.
 4. Antwerpen start in 2017 een proefproject waarbij verschillende autodeelorganisaties kunnen intekenen om een deel van de stadsvloot met de burgers te delen buiten de diensturen. Hierbij wordt ook extra ingezet op nieuwe innovaties.
 5. Antwerpen werkt in 2017 een beleidsnota uit over autodelen in de stad Antwerpen, waarbij er ook erkenningscriteria worden opgesteld voor verschillende autodeelinitiatieven.
 6. Antwerpen voorziet locaties (kwaliteitsvolle ‘superschakels’) waarbij er vlot kan worden overgestapt van de (deel)fiets naar andere vervoersmodaliteiten zoals de (deel)wagen, carpoolwagen, openbaar vervoer en taxi.
 7. Antwerpen maakt het elektrisch laden van voertuigen mogelijk voor zowel bewoners, autodelers als taxi’s.
 8. Antwerpen brengt verschillende mobiliteitsaanbieders samen om hun diensten op één kaart/app beschikbaar te maken, zoals onder andere autodeelorganisaties, openbaar vervoer maatschappijen en parkings (MaaS).
 9. Antwerpen zet tegen 2018 een pilot op bij vijf havenbedrijven waar het personeel via innovatieve software-oplossing en carpoolacties gestimuleerd wordt om aan carpoolen te doen.
 10. Antwerpen ondersteunt via de Marktplaats voor Mobiliteit het gebruik van (elektrische) fietsen voor dienstverplaatsingen binnen bedrijven.
 11. Antwerpen ondersteunt via de Marktplaats voor Mobiliteit een innovatieve app om taxidelen gemakkelijker te maken.