• Polis

Polis

Polis is een netwerk van Europese steden en regio’s die samen werken aan innovatieve technologieën en beleidsstrategieën voor lokaal duurzaam transport. Zowel economische, sociale als omgevingsfactoren van vervoer spelen hierbij een rol. Polis stimuleert de uitwisseling van kennis tussen Europese lokale en regionale spelers. Polis faciliteert ook de dialoog tussen lokale en regionale beleidsmakers en actoren binnen andere sectoren als industrie, onderzoekscentra, universiteiten en NGO’s. 

Polis onderneemt volgende acties:
  1. Polis promoot deze Green Deal en gedeelde (elektrische) mobiliteit via haar internationale communicatiekanalen (website, nieuwsbrieven, events).
  2. Polis organiseert een jaarlijkse internationale conferentie rond stedelijke mobiliteit met sterke aandacht voor gedeelde mobiliteit, elektrische mobiliteit en MaaS.
  3. Polis organiseert voor haar leden een werkgroep fietsdelen waar de mogelijkheden van verschillende fietsdeelsystemen en het implementeren ervan aan bod komen.
  4. Polis publiceert een standpunt over de rol van lokale en regionale overheden in het ontwikkelen en uitrollen van Mobility as a Service (2017).
  5. Polis organiseert voor haar leden een werkgroep rond schone voertuigen, inclusief de mogelijkheden van gedeelde elektrische mobiliteit.