• Stad Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas is een centrumstad in de provincie Oost-Vlaanderen en telt ruim 75.000 inwoners.  Het mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsdocument voor de leefbaarheid en de levenskwaliteit van de stad. Zo breekt het plan ook een lans voor het gebruik van de fiets. Dit wordt het stedelijk vervoersmiddel bij uitstek. Verder komt de uitbreiding van het autoluw stadscentrum aan bod. Dit kan door het verbeteren van de verkeersstructuur en door het nemen van circulatiemaatregelen. Er komt ook een versterking van het openbaar vervoer en een betere benutting van de beschikbare parkeerruimte door het voeren van een sturend parkeerbeleid. 

Stad Sint-Niklaas onderneemt volgende acties:
  1. Sint-Niklaas werkt in 2017 een beleidsnota uit over autodelen in de stad.
  2. Sint-Niklaas breidt het aanbod deelauto’s uit in het centrum, in de rand.
  3. Sint-Niklaas integreert een groter aandeel van de stadsauto’s in het autodeelsysteem.
  4. Sint-Niklaas breidt het deelfietssysteem uit in 2017 ter hoogte van het Waasland Shopping Center.