• Stad Eeklo

Stad Eeklo

Eeklo is een stad in de provincie Oost-Vlaanderen, in het centrum van het Meetjesland met ongeveer 20.000 inwoners. De ondertekening van het burgemeestersconvenant was eind 2016.

Stad Eeklo onderneemt volgende acties:
  1. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om haar aanbod fietsdeelpunten uit te breiden binnen haar gebied.
  2. Eeklo zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
  3. Eeklo promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
  4. Eeklo sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
  5. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
  6. Eeklo spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
  7. Eeklo spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.