• Mobiel 21

Mobiel 21

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veilige manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen. 

Mobiel 21 onderneemt volgende acties:
  1. Mobiel 21 zal vanaf 2017 haar portaalwebsite rond vervoersarsmoede, ikgeraakerniet.be meer bekendmaken, actualiseren en uitbreiden met een duidelijk overzicht van concrete initiatieven, lokale oplossingen en goede praktijkvoorbeelden, o.a. rond gedeelde mobiliteit uit binnen- en buitenland.
  2. Mobiel 21 neemt deel aan (Europese) kennisuitwisseling, studiemomenten en netwerkevenementen rond het thema vervoersarmoede en zet hierbij gedeelde mobiliteit als deel van de oplossing mee in de kijker.
  3. Mobiel 21 bundelt en deelt haar kennis van onderzoek en best practices uit binnen- en buitenland rond vervoersarmoede met gedeelde mobiliteit als mogelijke oplossing.
  4. Mobiel 21 wil met haar expertise inzake vervoersarmoede bijdragen aan onderzoek teneinde gedeelde mobiliteit beter en meer beschikbaar te maken voor personen die kampen met een vorm van vervoersarmoede.
  5. Mobiel 21 promoot haar portaalwebsite ikgeraakerniet.be als contactpunt voor vragen en voorstellen rond gedeelde mobiliteit i.k.v. basisbereikbaarheid in landelijke gebieden en multimobiliteit en neemt deze feedback op in haar beleidswerk rond vervoersarmoede.
  6. Mobiel 21 sensibiliseert en activeert in het bijzonder lokale besturen rond vervoersarmoede en beklemtoont hierbij de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit als deel van de oplossing.
  7. Mobiel 21 formuleert samen met anderen beleidsadviezen rond multimobiliteit in Vlaanderen en beklemtoont hierbij het belang van gedeelde mobiliteit als mogelijke oplossing van vervoersarmoede.
  8. Mobiel 21 promoot de Green Deal Gedeelde Mobiliteit binnen haar brede netwerk via haar communicatiekanalen en bilaterale contacten.