• logo touring 1

Touring

Touring stapt in het project Green Deal om uiting te geven aan het engagement voor investeringen, onderzoek en initiatieven op het vlak van duurzame mobiliteit. De organisatie bereidt op die manier mee de mobiliteit van de toekomst voor. Het is de bedoeling om in het bijzonder de leden en in het algemeen het grote publiek te laten kennis maken met de nieuwe mogelijkheden om zich te verplaatsen op een duurzame manier die iedereen ten goede komt.
Touring is al enkele jaren actief op vlak van autodelen, fietsmobiliteit en duurzame verplaatsingen door het ontwikkelen en toepassen van bekende applicaties als Mobility as a Service, met lopende proefprojecten op het terrein. Het is goed en noodzakelijk om alle actoren in dit veld te centraliseren in het project Green Deal. Dat gaat versnippering tegen van initiatieven en garandeert de uitwisseling van goede praktijktoepassingen, ideeën en voorstellen.

Touring onderneemt volgende acties:
  1. Touring zal via haar communicatiekanalen haar leden informeren en sensibiliseren over gedeelde en duurzame mobiliteit in het algemeen en MaaS-diensten in het bijzonder, onder meer door het belichten van voorbeeldsteden in binnen- en buitenland
  2. Touring zal na evaluatie haar proefproject MaaS in Gent uitbreiden naar Antwerpen en Brussel.
  3. Touring geeft via de verzekeringssector advies hoe verzekeringen aan te passen aan autodelen en waakt over de bescherming van autodelers.
  4. Touring zal de wetgeving en de voorstellen rond de invoering van het mobiliteitsbudget opvolgen, adviseren en promoten ten voordele van gedeelde mobiliteit.
  5. Touring bouwt verder aan het project ConnectMy.Car, een platform als hulpmiddel voor het optimaliseren en organiseren van de autoverplaatsingen. Nieuwe functies zullen in de komende maanden en jaren worden toegevoegd aan de tool.
  6. Touring apps worden verder uitgebouwd en uitgebreid met meer diensten teneinde autoverplaatsingen zo efficiënt mogelijk te maken, om zo het aantal afgelegde kilometers te verminderen en bepaalde autoverplaatsingen te vermijden.
  7. Touring zal laadpunten voor elektrische en hybride voertuigen voorzien voor de eigen vloot en zal meer algemeen initiatieven nemen om het gebruik van de laadpaalinfrastructuur te vergemakkelijken en te verbeteren. De bedrijfswagenvloot wordt verder milieuvriendelijker gemaakt en de wegenwachters krijgen opleidingen tot ecologisch rijgedrag.
  8. Touring zal tijdens overlegmomenten in de verschillende overheidscommissies waken over het belang van het ontwikkelen van (gedeelde) alternatieven die duurzame verplaatsingen moeten mogelijk maken.