• vab

VAB

VAB biedt een breed gamma producten en diensten die je mobiliteit maximaal beschermen: Pechverhelping, Reisbijstand, Tankkaarten, Call center, Bandencentrales, Rijschool, Takelen en berging, Remarketing, Opleiding, Diagnosecentrum, 2dehandswagens, aandeelhouder in Cambio, Traject & Olympus Mobility. 

VAB onderneemt volgende acties:
 1. VAB wil via haar communicatiekanalen (website, ledenblad, nieuwsbrief en persmomenten) de particuliere autorijder sensibiliseren rond autodelen. VAB mikt op 4 communicatiemomenten per jaar.
 2. VAB wil in 2017 met gerichte acties het aantal aanbieders en gebruikers van de eigen Carpoolapp doen toenemen.
 3. VAB onderzoekt in welke mate zij multimodale verplaatsingen aan bod kan laten komen in de rijopleiding die jaarlijks door 20.000 leerlingen aan de VAB-Rijschool wordt gevolgd.
 4. VAB zal in 2018 actieve organisator zijn van Vélofolies ter promotie van (deel)fietsverplaatsingen.
 5. VAB zal standaard in haar presentaties voor bedrijfsklanten aanbieders van gedeelde mobiliteit en diensten m.b.t. MaaS meenemen.
 6. VAB zal via haar mobiliteitsexperts in de daartoe bestemde overheidsorganen actief meewerken in het ontwikkelen van maximale kansen voor autodelen en het oplossen van de belemmeringen in de regelgeving.
 7. VAB zal erover waken overheidsinitiatieven rond kilometerheffing te begeleiden met het ontwikkelen van (deel)alternatieven.
 8. VAB start in 2017 een pilootproject om een deel van haar eigen personeelsleden met een bedrijfswagen meer gebruik te laten maken van multimodale verplaatsingen via het platform Olympus Mobility.
 9. VAB zet samen met KBC een pilootproject op om de personeelsleden van KBC met een bedrijfswagen ertoe aan te zetten een mobiliteitsbudget te testen en via Olympus Mobility multimodale verplaatsingen te stimuleren.
 10. VAB zal de lacunes in landelijke bereikbaarheid die uit haar pilootproject m.b.t. personeelsleden met bedrijfswagen zou blijken, van dichterbij bekijken en aankaarten.
 11. VAB zet verder in op MaaS en engageert zich om voor de professionele bestuurder extra deelservices te ontwikkelen die het voor die bestuurder makkelijker en zinvoller maken en zo het gebruik te doen toenemen.
 12. VAB onderzoekt de haalbaarheid om meer milieuvriendelijke voertuigen (benzine eerder dan diesel, Elektrisch, CNG,…) in haar wagenpark op te nemen.
 13. VAB wil de komende jaren vanuit haar mobiliteitsstrategie gesprekspartner zijn van nieuwe initiatieven en start-ups rond duurzame en gedeelde mobiliteit, ze ondersteunen en begeleiden zodat die levensvatbaar worden.