• Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Ze focussen op welzijn in plaats van welvaart en maken een sociale en ecologische samenleving toegankelijker. Als netwerk van meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast dagen we de publieke opinie uit om samen ons waardepatroon te oriënteren naar wat gelukkig maakt. 

Netwerk Bewust Verbruiken onderneemt volgende acties:
  1. NBV engageert zich voor organisatie van en deelname aan evenementen zoals symposia, voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en infosessies over (vormen van) gedeelde mobiliteit binnen haar expertise.
  2. NBV promoot concrete activiteiten en acties m.b.t. gedeelde mobiliteit binnen haar projecten en campagnes.
  3. NBV promoot gedeelde mobiliteit binnen haar netwerk en brengt indien mogelijk ook nieuwe ondertekenaars aan.
  4. NBV zet in op kinderfietsdelen door andere steden en gemeenten aan te moedigen zelf een kinderfietsdeelsysteem ‘Op Wielekes’ op te starten. NBV faciliteert de opstart door een opstartpakket en ondersteuning aan te bieden.