• Stad Leuven

Stad Leuven

Stad Leuven is de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant en telt ruim 100.000 inwoners. De centrumstad zet sterk in op duurzame mobiliteit via circulatieplan, parkings, parkeerkaart, fietsen, openbare werken, verkeersmaatregelen, autodelen, nieuw ruimtelijk structuurplan … 

Stad Leuven onderneemt volgende acties:
  1. Stad Leuven deelt tegen eind 2018 één wagen van het gemeentelijk wagenpark met de bevolking.
  2. Stad Leuven promoot gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op de website.
  3. Stad Leuven faciliteert de installatie van een bakfietsdeelsysteem.
  4. Stad Leuven stelt een reglement op waarbij parkeernormen van nieuwbouwprojecten afhankelijk gemaakt worden van het al of niet structureel implementeren van gedeelde mobiliteit.
  5. Stad Leuven zet zich in om minstens één pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
  6. Stad Leuven onderzoekt innovatieve methodes rond verhandelbaar parkeerbeheer (gedeelde mobiliteit binnen nieuwbouwprojecten).
  7. Stad Leuven geeft incentives om de verschillende vormen van autodelen te stimuleren.
  8. Stad Leuven sensibiliseert de bevolking over gedeelde mobiliteit door het organiseren van infosessies.
  9. Stad Leuven onderneemt actie voor het verder installeren van elektrische laadpalen.