• ITS-newlogo

ITS.be

ITS.be is een publiek-private vzw die de transitie richting duurzame mobiliteit faciliteert in België. Zij combineert advies en ondersteuning aan individuele bedrijven en overheden door middel van: informeren, publiek-private samenwerking, innovatieve projecten, beleidsondersteuning. ITS.be-leden vertegenwoordigen een kritische massa aan publiek-private partners zoals overheden (lokaal, regionaal, federaal), dienstverleners, mapmakers, telecomoperatoren, industriële spelers, academici en onderzoeksinstellingen.

ITS.be onderneemt volgende acties:
  1. ITS.be informeert haar leden over gedeelde mobiliteit, via nieuwsbrieven en het jaarlijks ITS-congres.
  2. ITS.be maakt ‘gedeelde mobiliteit & openbaar vervoer’ één van haar 8 focusdomeinen.
  3. ITS.be faciliteert Mobility-as-a-Service (MaaS), waarbij multimodale verplaatsingen mogelijk worden en met aandacht voor gedeelde mobiliteit. Dit door publiek-private afstemming tussen alle betrokken partijen in België.
  4. ITS.be zet zich in voor (data-)standaardisatie volgens Europese wetgeving inzake gedeelde mobiliteit.