• impact matters

Impact Matters

Impact Matters ESV is een samenwerkingsverband van freelance experts, gericht op projectmanagement van impactvolle initiatieven met (niet limitatief) duurzame, ecologische, sociale, maatschappelijke meerwaarde voor deze en/of toekomstige generaties. Impact Matters is o.a. projectcoördinator van het Garage Swap project (www.garage-swap.be), gericht op het structureel integreren van duurzame mobiliteit op en rond nieuwbouwprojecten. 

Impact Matters onderneemt volgende acties:
  1. Impact Matters promoot via haar communicatiekanalen over hoe gedeelde mobiliteit structureel kan worden ingebed in nieuwbouwprojecten.
  2. Impact Matters spant zich in tot het integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten door mee te werken aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context.
  3. Impact Matters promoot de Green deal Gedeelde mobiliteit binnen haar breed netwerk en brengt indien mogelijk ook nieuwe ondertekenaars aan.
  4. Impact Matters brengt gedeelde mobiliteit op de agenda in het overleg met de sectoren en vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
  5. Impact Matters zet meerdere pilots op op nieuwbouwlocaties waarbij gedeelde mobiliteit structureel geïmplementeerd wordt.