• MOBI

MOBI

MOBI, ‘Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Group’, maakt deel uit van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en is toonaangevend op het vlak van elektromobiliteit, milieuanalyses en socio-economische evaluaties van duurzame mobiliteit en logistiek. Het multidisciplinaire team van meer dan 65 experten onderzoekt de uitdagingen van de hedendaagse waardeketen van transport op technisch, economisch, beleids-, sociologisch en ecologisch vlak. Dit resulteert in sociologische, economische en ecologische impact studies, tools ter ondersteuning van het beslissingsproces, simulaties en modelleringen, technische ontwikkelingen en standaardisatie. 

MOBI onderneemt volgende acties:
  1. MOBI doet onderzoek naar de motivationele en/of psychologische barrières van e-mobiliteit incl. gedeelde e-mobiliteit
  2. MOBI onderzoekt het potentieel en de mogelijke impact van e-mobiliteit incl. gedeelde e-mobiliteit.
  3. MOBI stelt op basis van haar onderzoek aanbevelingen op om de shift naar e-mobiliteit incl. gedeelde e-mobiliteit te versnellen.
  4. MOBI doet onderzoek naar de motivationele en/of psychologische barrières voor het gebruik van (gedeelde) autonome (elektrische) voertuigen.
  5. MOBI onderzoekt het potentieel en de mogelijke impact van gedeelde mobiliteit (verkeerskundig, economisch, ecologisch, sociaal…).
  6. MOBI gaat na welke doelgroepgerichte acties kunnen bijdragen tot de promotie van gedeelde (e-)mobiliteit.