• idm

IDM

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (‘Sustainable Mobility Research Lab’) is een instituut binnen Universiteit Gent dat de expertise bundelt van alle afdelingen rond mobiliteit, transport en logistiek. Deze interfacultaire samenwerking is niet alleen beperkt tot onderzoek maar strekt zich ook uit tot onderwijs en dienstverlening. Op deze manier wordt een meer geïntegreerde aanpak van de mobiliteit nagestreefd, belangrijk voor een duurzame aanpak van de huidige en toekomstige mobiliteitsproblemen. 

IDM onderneemt volgende acties:
  1. IDM onderzoekt hoe de transitie naar gedeelde mobiliteit kan versneld worden.
  2. IDM gaat na welke impact gedeelde mobiliteit kan hebben op het individuele mobiliteitsgedrag.
  3. IDM bestudeert de sociale, psychologische, economische en ruimtelijke impact die gedeelde mobiliteit kan hebben.
  4. IDM onderzoekt welke rol technologie kan spelen binnen gedeelde mobiliteit.