• gezinsbond 1

Gezinsbond

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Zij verdedigt de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin. Haar werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 260.000 leden-gezinnen. 

De Gezinsbond onderneemt volgende acties:
  1. Gezinsbond zal werken aan bewustmaking en promotie door haar leden via verschillende communicatiekanalen regelmatig te informeren over gedeelde mobiliteit en elektrische mobiliteit.
  2. Gezinsbond stelt bedrijfsfietsen ter beschikking van het personeel voor verplaatsingen binnen Brussel en stimuleert het gebruik ervan.
  3. Gezinsbond onderzoekt de concrete mogelijkheden om elektrische leasefietsen aan te bieden aan het personeel dat in de omgeving van Brussel woont.
  4. Gezinsbond maakt van (elektrische) gedeelde mobiliteit een expliciet aandachtspunt in de acties die op touw gezet worden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
  5. Gezinsbond heeft het eigen getrouwheidssysteem als toeleidingsfunctie van haar leden naar handelaars, waaronder een aantal fietshandelaars. Gezinsbond zet in op een verhoogde aandacht voor ledenkortingen bij fiets- en autodeelinitiatieven, met aandacht voor de combinatie met het openbaar vervoer.