• GoodPlanet Belgium VZW

GoodPlanet Belgium

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en leermiddelen rond alle duurzaamheidsthema’s. 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame ontwikkeling in. Jaarlijks bereiken haar 50 medewerkers zo 350.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.  

GoodPlanet Belgium onderneemt volgende acties:
  1. Goodplanet Belgium schenkt binnen zijn educatieve workshops en binnenin zijn projecten die raakvlakken hebben met het thema extra aandacht aan gedeelde mobiliteit.
  2. Goodplanet Belgium zet binnen Multi Mobility extra in op gedeelde mobiliteit als vervoersalternatief voor woon-werkverkeer binnen zijn bedrijven werking.
  3. Goodplanet Belgium ontwikkelt op vraag acties rond gedeelde mobiliteit en verwijst hierbij telkens naar de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.
  4. Goodplanet Belgium verwijst binnen haar werking rond klimaat(sverandering) naar gedeelde, elektrische mobiliteit als belangrijke pijler om de CO2-uitstoot van transport te reduceren.
  5. GoodPlanet Belgium vraagt zijn medewerkers in de mate van het mogelijke hun verplaatsingen in de eerste plaats multimodaal te organiseren en behouden hiervoor ook de abonnementen voor gedeelde mobiliteiten voor de moeilijk bereikbare dienstverplaatsingen van de werknemers die geen wagen bezitten.