• De Ark

DE ARK

Woonmaatschappij DE ARK creëert kansen voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven via een gevarieerde mix van nieuwe en gerenoveerde woningen. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is ook belangrijk. Daarom zetten zij zich actief in voor de leefbaarheid in hun buurten. 

DE ARK onderneemt volgende acties:
  1. DE ARK is bereid om mee na te denken en te onderzoeken of en hoe in betaalbare woningbouwprojecten binnen sociale huisvesting gedeelde mobiliteit kan gepromoot of geïntegreerd worden.
  2. DE ARK wil haar poolwagens inzetten als deelwagens ’s avonds en in het weekend voor het personeel.
  3. DE ARK brengt gedeelde mobiliteit op de agenda in het overleg met de sectoren en vertegenwoordigers van onder meer de OCMW’s, stad en andere partners.