• Inter

Inter

Inter (Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen) wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen. Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen. 

Inter onderneemt volgende acties:
  1. Inter neemt de aanbieders en initiatieven van (aangepaste) gedeelde mobiliteit op in haar databank.
  2. Inter promoot (aangepaste) gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op de website ‘MeerMobiel’.
  3. Inter detecteert in haar contacten met ‘mobiliteitspartners’ opportuniteiten om alternatieve (deel)mobiliteitsmiddelen onder de aandacht te brengen en knelpunten daaromtrent te registreren.