• Arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool

De Arteveldehogeschool draagt bij aan een duurzame samenleving. Een duurzame hogeschool leidt studenten op die weten wat duurzame ontwikkeling in zijn vele facetten inhoudt en die die principes kunnen toepassen in hun later werk en leven. Arteveldehogeschool zet niet alleen in op duurzaamheid in haar onderwijsprogramma’s maar gaat als organisatie duurzaam om met energie, grondstoffen, mobiliteit en vooral mensen. Een duurzame en gedeelde mobiliteit draagt bij aan elk van deze facetten: een lager energieverbruik, efficiënter gebruik van grondstoffen, multimodale en vlotte toegankelijkheid tot vervoer en aanzienlijke gezondheidsvoordelen voor zowel studenten, personeel als de stadsbewoner.

Arteveldehogeschool onderneemt volgende acties:
  1. Arteveldehogeschool promoot deze green deal en gedeelde fietsmobiliteit via haar communicatiekanalen.
  2. Arteveldehogeschool engageert zich voor de mede-organisatie van een terugkomdag over gedeelde mobiliteit binnen de green deal.
  3. Arteveldehogeschool engageert zich voor de Fietsambassade, een organisatie voor fietsdienstverlening voor studenten en personeel.
  4. Arteveldehogeschool onderzoekt de mobiliteit van haar medewerkers, met aandacht voor gedeelde mobiliteit.