• TreinTramBus

TreinTramBus

Trein, tram en bus vormen geen eilanden. De klant wil zich snel en comfortabel verplaatsen van A naar B: slechte aansluitingen tussen trein en bus, uiteenlopende tarieven, … vormen een hinderpaal. TreinTramBus vraagt een sterke afstemming van alle vervoermiddelen op elkaar, zowel inzake netwerk, dienstregelingen als tarieven.  TreinTramBus heeft naast een leden- en lobbywerking ook een inhoudelijke en campagnematige werking. 

TreinTramBus onderneemt volgende acties:
  1. TreinTramBus promoot duurzame mobiliteit (waaronder gedeelde mobiliteit) als essentiële schakel binnen combimobiliteit, herhaaldelijk via haar communicatiekanalen.
  2. TreinTramBus neemt het thema gedeelde mobiliteit als schakel binnen het intermodaal verhaal mee op in haar Europese projecten.
  3. TreinTramBus engageert zich om het thema gedeelde mobiliteit als belangrijke schakel in het voor- en natransport op de agenda te zetten.
  4. TreinTramBus deelt haar ervaringen binnen haar project ‘combimobiliteit in de Vlaamse-Ardennen’ en zet zich in om deze good practice ook in andere gebieden te verspreiden.