• SOLVA_logo_35mm_Q

SOLVA

SOLVA is de intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen.

SOLVA onderneemt volgende acties:
  1. SOLVA ondersteunt de 22 steden en gemeenten uit haar werkingsgebied met informatie over auto- en fietsdelen. SOLVA werkt aan regionale en intergemeentelijke samenwerking en organiseert workshops, infosessies met lokale besturen en/of inwoners;
  2. SOLVA is partner van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, het burgemeestersconvenant dat ondertekend werd door 13 gemeenten in haar werkingsgebied, en ondersteunt hierbij acties rond (elektrische) gedeelde mobiliteit om de doelstellingen in CO2-reductie te helpen realiseren;
  3. SOLVA stimuleert de lokale besturen in haar werkingsgebied om hun wagenpark aan te bieden als deelwagen en ondersteunt de uitbouw van eenvormige reservatiesystemen en gebruikersovereenkomsten;
  4. SOLVA onderzoekt hoe gedeelde mobiliteit kan worden geïncorporeerd in de bedrijventerreinen die de intercommunale ontwikkelt;
  5. SOLVA vervult een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie en ambieert de principes van gedeelde mobiliteit maximaal te integreren in haar eigen werking. SOLVA werkt hiervoor een intern klimaatplan waarbij minstens één elektrische deelwagen voor dienstverplaatsingen wordt voorzien.

SOLVA werkt bij de realisatie van deze acties nauw samen met Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.