• Cloudbike

Cloudbike

Cloudbike is aanbieder van een technologisch geavanceerd en free floating deelfietssysteem dat uitsluitend toegankelijk is via een smartphone applicatie. Cloudbike onderscheid zich door middel van kwalitatief hoogstaande deelfietsen die tevens uitgerust zijn met een GPS-systeem en een slim slot. De fietsen worden via de app gelokaliseerd, elk slot wordt via een druk op de toets ontgrendeld en opnieuw vergrendeld. Naast mobiliteitsoplossingen voor de publieke omgeving, worden er ook specifieke bedrijfsoplossingen op maat aangeboden.

Cloudbike onderneemt volgende acties:
  1. Cloudbike engageert zich deze Green Deal en het concept gedeelde mobiliteit in het algemeen op een actieve en regelmatige basis te promoten via haar eigen communicatiekanalen.
  2. Cloudbike doelt erop in 2018 in minstens twee extra steden een deelfietssysteem uit te bouwen.
  3. Cloudbike zal op een actieve manier bedrijven benaderen en specifieke vloten fietsen aanbieden voor deze bedrijven tegen zo redelijk mogelijke tarieven.
  4. Cloudbike staat ervoor open om haar flexibele technologie in te zetten op specifieke mobiliteitsknelpunten en pendellocaties waar nodig en indien haalbaar.
  5. Cloudbike engageert zich om samen te werken met andere partijen zodoende verschillende vervoersmodi op het eigen systeem af te stemmen waar mogelijk.
  6. Cloudbike engageert zich om op consistente wijze met haar eigen software/hardware leverancier samen te werken om de technologie nog gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.