• D'Ieteren Mobility

D’Ieteren Mobility

D’Ieteren Mobility is een nieuw opgerichte cel binnen D’Ieteren Auto. D’Ieteren mobility gaat na met welk nieuw businessmodel D’Ieteren Auto zich in de toekomst moet uitrusten teneinde een belangrijke speler te worden op de Belgische markt betreffende de individuele mobiliteit die mensen brengt van punt A naar punt B, wanneer zij dat willen en onafhankelijk met welk vervoermiddel.

 

D’Ieteren Mobility onderneemt volgende acties:
  1. D’Ieteren Mobility doet onderzoek naar deelauto’s/autodelen en Mobility as a Service in Vlaanderen door o.m. een enquête uit te voeren waarbij aandacht wordt besteed aan de eigenheden van de verschillende steden.
  2. D’Ieteren Mobility doet onderzoek naar verschillende modellen van multimodaliteitsplatformen naar aanleiding van de toekomstige introductie van het mobiliteitsbudget.
  3. D’Ieteren Mobility zet technologie (OTA Keys) in / breidt uit naar bijvoorbeeld peer-to-peer autodeelaanbieders of particuliere autodeelgroepen.
  4. D’Ieteren Mobility voert samen met start-ups een pilot uit rond gedeelde mobiliteit binnen bedrijven (nadruk op carpoolen en sensibilisering van de personeelsleden), en rolt nadien de best practice uit naar andere vestigingen.
  5. D’Ieteren Mobility deelt haar eigen vervangwagens en breidt dit uit naar andere steden.
  6. D’Ieteren Mobility zet in op elektrische laadpalen (partner binnen EVORA-platform) met focus op gedeelde mobiliteit. Hierbij wordt ook gekeken hoe deze ter beschikking kunnen worden gesteld van autodelers.